Paimionjoki

Paimionjoki kartta

Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki. Vesistöalueen kokonaispinta-ala on 1 088 km2. Joen pituus on noin 110 km, mihin sisältyy joen latvaosan järviketju ja runsaan 70 km:n pituinen jokiosuus. Paimionjoen vesistöalueen järvisyys on pieni, vain 1,5 % vesistöalueen kokonaispinta-alasta. Paimionjoen järviketju alkaa Someron Painiosta ja päättyy Hovirinnankoskeen. Väliin jää Hirsjärvi, Kirkkojärvi,Saarentaanjärvi, Pusulanjärvi ja Rautelanjärvi sekä Åvikinjärvi ja Pitkäjärvi. Paimionjoen suurin sivuhaara on Tarvasjoki, joka liittyy Paimionjokeen Juvankoskella. 

Paimionjoen vesistö on Saaristomeren suurin ravinnekuormittaja, jonka ekologinen tila ja käyttökelpoisuus ovat välttävää luokkaa. Se on säännöstelyn muuttama vesistö, jonka arvostus on heikkoa. Vesistön tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia heikentää säännöstelyn lisäksi etupäässä hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen. Paimionjoen vesistö ja sitä myötäilevät vanhat tiet, kuten Hämeen Härkätie, muodostavat hienon maisemallisen ja matkailullisen kokonaisuuden. Paimionjokilaakson eteläosa on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. 

 

 Uusi Järviwiki-verkkopalvelu on avattu.

Paimionjoen vedenkorkeusmittauksiin perustuvat vesistöennustukset.
Vedenlaatu- ja virtaamatiedot Paimionjoelta.

 

Paimionjoen kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineen kokonaiskuormitus Itämereen.

 

Raportti Juntolan vesivoimalaitoksen padolla 5.9.202 tapahtuneesta patovahingosta ja sen vaikutuksista, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 

 

Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki

Paimionjoki-yhdistys © 2010-2015 • YhdistysPaimionjokiVirkistyskäyttö • Powered by Mainostoimisto Toinen Keksi