Ajantasaista tietoa Paimionjoen vedestä

Paimionjoen vedenlaadusta, virtaamista ja kuormituksesta on saatavilla ajantasaista tietoa.

Jatkuvatoimisen vedenlaadunmittari kertoo päivittäin muun muassa Paimionjoen fosfori- ja typpipitoisuuden sekä sameuden. Mittari sijaitsee Juntolan voimalaitospadon yläpuolella.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoiman KIPSI-hankkeen jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden tuloksia pääset katsomaan täältä. Paimionjoen valuma-alueen mittarit sijaitsevat Tarvasjoessa Liedon Tarvasjoen taajaman keskustan tuntumassa sekä Paimiossa Vähäjoessa lähellä Vähäjoen ja Paimionjoen yhtymäkohtaa (mittausppisteiden nimet ovat VARELY Vähäjoki ja VARELY Tarvasjoki).

Paimionjoen vesistöennustuksiin virtaamien ja vedenkorkeuksien osalta voi tutustua täällä.

Fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormitusta Paimionjoen osalta voit tarkastella joko vuoden aikajaksolla tai vuodesta 1991 lähtien.

Joen alajuoksulla sijaitsevalta näytepisteeltä (Pajo 44, Isosilta) otetaan vesinäyte useita kertoja vuodessa ja sen tulokset sekä VEMALA-mallin ennusteet päivittyvät Suomen ympäristökeskuksen nettisivuille. Muiden pisteiden tulokset ovat nähtävissä Avoimien ympäristötietojen -palvelun hallintajärjestelmä Hertassa. Palvelu on maksuton, mutta sinne tulee kirjautua.

Koko Varsinais-Suomen ja myös Satakunnan vesiin liittyviä asioita päivitetään jatkuvasti ELY-keskuksen Lounais-Suomen vedet -sivulle.

Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimukset helmikuussa 2024.

Vuoden 2023 Paimionjoen,Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vanhempiin tarkkailututkimuksiin voit tutustua täällä.