patoallas, kuiva uoma, vesivoimalaitos
Askalan ympäristövirtaama toteutumassa

Paimionjoen alaosan kaloille ja muullekin vesiluonnolle koittavat paremmat olot jo ensi vuonna, kun Askalan voimalaitoksella aletaan viritellä ympäristövirtaamaa joen alaosalle. Paimionjoen alaosa on ollut vuosikymmenien ajan varsinkin kesäaikaan käytännössä kuivillaan pitkältä matkalta. Ympäristövirtaamalla taataan jatkossa voimalaitospadon alapuoliselle osuudelle joen ekologista tilaa ja eliöstön elinolosuhteita parantava vesimäärä.

Hankkeen liikkeellepaneva voima on ollut Paimion kaupunginhallitus, joka esitti tammikuussa 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että joen säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämistä täytyy tutkia. Paimionjoki-yhdistys on tämän jälkeen pitänyt asiaa vireästi esillä.

Ympäristövirtaaman määrittely alkoi syksyllä 2021 Luonnonvarakeskuksen toteuttamalla selvityksellä, jossa ympäristövirtaaman suuruutta tarkasteltiin kalataloudellisesta näkökulmasta. Huomioitavia lajeja olivat merilohi, meritaimen ja vaellussiika. Tavoitteena oli määrittää riittävä virtaamataso, jolla turvattaisiin mahdollisimman suuri elinympäristön pinta-ala kullakin koskialueella kunkin kohdelajin eri elämänvaiheille. Lue koko tiedote toukokuulta 2023 täältä!

Ympäristövirtaaman toteuttamisvaihetta edelsivät perusteelliset maastotutkimukset, elinympäristömallinnus, keskustelutilaisuus ja yhteenveto raportin muodossa. Raportti julkaistiin alkuvuonna 2023 Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa ja sen nimi on Paimionjoen alaosan ympäristövirtaama: Elinympäristömallinnukset ja Building Block -menetelmä. Kirjoittajat ovat Mikko Hynninen, Saija Koljonen, Harri Myllyniemi, Jarno Turunen, Seppo Hellsten ja Teppo Vehanen. Voit lukea koko raportin täältä.

Ympäristövirtaaman vaikutuksien arvioimiseksi aloitettiin eliöstöseuranta. Paimionjoki-yhdistys tutkitutti voimalaitoksen alapuolisilta koskiosuuksilta pohjaeläintutkimuksen syksyllä 2023 ja Varsinais-Suomen ELY-keskus puolestaan teetti sähkökoekalastuksen.