Haja-asutuksen jätevesisääntelyn kohtuullistaminen voimaan huhtikuussa

Valtioneuvosto on hyväksynyt maaliskuussa asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Lainsäädäntömuutos ja uusi asetus tulevat voimaan samanaikaisesti 3.4.2017.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 16.3.2017