Kalaisia koskia Paimionjokeen -hankkeessa kevään istutukset jatkuvat

Kevään myötä taimenistutukset jatkuvat Kalaisia koskia Paimionjokeen -hankkeen puitteissa.

Maaliskuun alussa taimenen silmäpistemätiä istutettiin yhteensä 1,7 litraa neljään eri kohteeseen Paimionjoella. Viime vuoden syksyllä suoritetuissa sähkökoekalastuksissa löytyi vain yksi kesästä selviytynyt taimenenpoikanen. Myöhemmin keväällä kahteen kohteeseen istutetaan vielä lisäksi vastakuoriutuneita poikasia.

Loppusyksystä yhteen puroon laitettiin haudontakokeiluun vastalypsettyä taimenen mätiä. 150 mätimunaa jaettiin kolmeen soralla täytettyyn "pussukkaan" ja pussit puolestaan laitettiin uomaan sijoitettuun soralla täytettyyn koriin. Ensimmäinen pussukka haettiin purosta huhtikuun alussa. 50 mätimunasta kolme oli selvinnyt silmäpisteasteelle asti. Loput kaksi pussia haetaan myöhemmin kun mahdolliset poikaset ovat kuoriutuneet.

Lue lisää hankkeesta