VIRTAVESIKUNNOSTUKSIA VAELLUSKALOJEN HYVÄKSI KARHUNOJALLA

Paimionjoki-Palkinnon saajaksi esitettiin myös paimiolaista purokunnostusaktiivia Olli Malmbergia. Voittajan (Paimion seudun ympäristöyhdistys) tavoin hänkin sai useampia suosituskirjeitä. Paimionjoki-yhdistyksen hallitus myönsi Olli Malmbergille kunniakirjan ja haluaa kiittää tähänastisesta tärkeästä työstä sekä kannustaa Malmbergia myös jatkossa. Olli Malmberg on jo vuosia tehnyt täysin pyyteettömästi töitä Paimion Vähäjoen sivuhaaran Karhunojan luontaisen taimenkannan eteen. Hän mm. inventoi ja kunnostaa kutusoraikoita ja tuottaa tärkeää tietoa havainnoimalla taimenen kutua. Kentällä ympäri Suomea asiasta tiedetään ja sitä arvostetaan suuresti.


BEAR’S BROOK WILDLIFE
Tieto taimenen esiintymisestä Paimionjoen sivu-uomassa Ollilla on ollut jo kauan. Pikkupoikana joella puuhastellessa haaviin oli vahingossa tarttunut taimen Vähäjoen Kohisevalla.
Varsinainen kiinnostus taimenen esiintymiseen Karhunojalla tuli kuitenkin vasta myöhemmin, ensimmäiset kosketukset virtavesikunnostuksiin hän on saanut 2015 järjestetyissä kunnostustalkoissa Karhunojalla. Sen jälkeen kuitenkin kiireiden takia taimenet pääsivät hetkeksi unohtumaan, vaikka talkoot olivatkin herättäneet mielenkiinnon.
2019 Malmberg pääsi tekemisenmakuun, kun alettiin suunnitella sähköverkoston saneerausta Karhunojan ja Vähäjoen alueelle. Yritys joka saneeraustyöt oli toteuttamassa, on Ollin työpaikka. Tästä syntyi suunnitelma
purokunnostusten toteuttamisesta. Homma hoituisi kustannustehokkaasti samalla, kun puron läheisyydessä tehdään joka tapauksessa kaivuutöitä. Mukana projektissa oli useita tahoja; Paimionjoki-yhdistys, Valonia, Caruna, TLT Group.  Purokunnostusraportti

Olli on tehnyt paljon pienimuotoisia kunnostuksia myös yksin sekä pienemmän vakiintuneen porukan voimin.
Uusien kunnostuskohteiden suunnittelua, soraikkojen puhdistuksia, sekä käsipelillä helposti toteutettavia uusia soraikoita. Myös seuranta on isossa ja tärkeässä roolissa.
Bear’s brook wildlife instagram tilillä Olli pitää ”päiväkirjaa” Karhunojan tapahtumista. Ota tili seurantaan niin pääset näkemään mitä kaikkea Karhunojalla tapahtuu.

olliTänä syksynä on päässyt näkemään työnsä tuloksia ja saa olla niistä ylpeä. Alueelta on löytynyt pitkästä aikaa useita kutupaikkoja, uudet soraikot ovat kelvanneet kaloille hyvin. Olli jopa tapasi ojassa isokokoisen meritaimenen puuhastelemassa, muutenkin liikettä on havaittu paljon edellisiin vuosiin verrattuna.
Video meritaimenen kutupuuhista

Kevättä odotetaan jännityksellä, toivottavasti kutu pääsee kehittymään hyvin ja syntyy paljon vahvoja poikasia! Siinä vasta olisikin hyvä syy jatkaa työtä taimenien hyväksi, uusia projektikohteita on toki jo tälläkin hetkellä suunnitteilla ensi vuodelle!

Kuva: Olli Malmberg ->

@bearsbrookwildlife

 

KARHUNOJA

Paimion kaupungissa virtaava Karhunoja on kalastollisesti ja luontoarvoiltaan merkittävä puro, jossa esiintyy luonnonvarainen taimenkanta. Karhunoja on Paimionjoen alaosaan laskevan Vähäjoen sivupuro.
Puron taimenkanta on heikentynyt huomattavasti viimeisen 20 vuoden aikana.
Uomien perkaus, kiintoainekuormitus, erilaiset päästöt ym. ongelmat ovat vaikuttaneet vesistön tilaan. Viemäriverkostot, peltojen suojakaistaleet ja kipsikäsittelyt, uomista perattujen kivien palauttaminen uomaan sekä uusien kutusoraikoiden tekeminen auttavat kaikki osaltaan taimenen lisääntymistä.

Kunnostuksissa on tehty luonnonkivistä virta- ja koskipaikkoja, joita kala käyttää kutualustanaan. Vesisammalia on istutettu soraikkojen kiviin, varsinkin katka viihtyy sammaleen suojissa ja on täydellinen ravinto keväällä syntyville taimenenpoikasille. Myös lehtipuustoa on istutettu paahteisimmille alueille, jotta vesi pysyisi viileämpänä.

 

12/2021