Lyhtykävely Somerolla 19.11.2016

Paimionjoki-yhdistyksen Someron järviketjun polut ja reitit – kehittämishanke järjestää lauantaina 19.11.2016
yhteistyössä Somero-opiston kanssa lyhtykävelyn Kiiruunpuistosta Akustinpuistoon.


Lyhtykävelijät ovat pääosin Somero-opiston taidekoulun oppilaita, mutta halutessaan kuka tahansa voi osallistua kävelyyn.
Kävely on pienimuotoinen ja lämminhenkinen tilaisuus, jonka sanomana on yhteisöllinen ja osallistava tekeminen.

Tällä tapahtumalla tuodaan esiin Someron erityisiä lähiluontokohteita, joista Someron puistot ovat monella tapaa tärkeitä.
Paitsi yhteisöllisinä kokoontumispaikkoina, ne toimivat jo nyt ympäristökasvatukseen soveltuvina paikkoina ja ovat tärkeitä lähikohteita.
Lyhtykävely edeltää YK:n lasten oikeuksien päivää, jota vietetään vuosittain 20. marraskuuta.

Taustaa
Paimionjoki-yhdistyksen Leader –kehittämishanke Someron järviketjun polut ja reitit pyrkii luomaan uusia ja kehittämään olemassa olevia
rantakohteita, jotka luovat edellytyksiä Paimionjoen vesistön monipuoliseen virkistyskäyttöön.
Hankkeen taustakehyksenä toimii kaksi toimintamallia, joita pyritään soveltamaan mahdollisuuksien mukaan.
Malleista yksi on Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti –hanke ja toinen on Life Keidas –hanke Uudellamaalla.
Hankkeiden yhteisinä toiminnan piirteinä voidaan nähdä kansalaisten aktivoiminen suhteessa omaan elinympäristöön ja ympäristökasvatus,
johon liittyy myös kulttuuriympäristöjen huomioiminen
Nyt käynnissä oleva Paimionjoki-yhdistyksen kehittämishanke pyrkii luomaan myös uusia avauksia polkujen ja reittien suunnitteluun Someron järviketjun kulttuurihistorialliseen maisemaan.

Somerolla esimerkiksi Akustinpuisto ja Savipuisto ovat sellaisia puistoympäristöjä, jotka toimivat osittain jo nyt oppimisen ympäristöinä. Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteena on tuoda uusia ajattelumalleja taidekasvatuksen ja vesistökasvatuksen keinoin kohdata, kokea ja ymmärtää vesistö ja lähiympäristö.

Kävelyä varten kokoonnumme klo 16 alkaen Kiiruunpuistoon ja klo 16.15 Someron Kulttuuri ry:n hallituksen puheenjohtaja Olla-Riitta Aarikka lausuu tervehdyssanat.

Lisätietoja:
Someron järviketjun polut ja reitit –kehittämishanke 2.1.-31.12.2016
Paimionjoki-yhdistys ry
Elina Tuomarila, projektikoordinaattori
Puhelin 0400 211 857
elina.tuomarila@somero.fi
www.paimionjoki.fi
www.facebook.com/Paimionjoki-yhdistys  

 

Jokivarsikumppanit_logo          Eu-lippu ja tunnuslauseLeader-logo