Marttilan Ihmistenojalla talkoillaan virtavesiluonnon hyväksi 27.7
Marttilan Ihmistenojalla talkoillaan virtavesiluonnon hyväksi 27.7

Tänä kesänä Paimionjoella järjestetään purokunnostustalkoita, joilla pyritään parantamaan virtavesieliöstön lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia Paimionjoen sivupuroissa. Ihmistenojan kunnostustalkootapahtuma järjestetään Marttilan Ihmistenojalla torstaina 27.7 klo 17 alkaen. Kunnostustalkoissa uomaan lisätään käsityönä luonnonsoraa ja -kiveä, joilla monimuotoistetaan purouomaa. Talkootapahtuma järjestetään Paimionjoki-yhdistyksen Puroista joelle -hankkeen puitteissa.

Ihmistenoja on kokonsa ja monimuotoisuutensa vuoksi yksi Paimionjoen keskiosan merkittävimmistä sivupuroista. Ihmistenojan kalasto on viimeaikoina tehtyjen sähkökoekalastusten perusteella kuitenkin heikentynyt. Ihmistenojalla on useampia virtapaikkoja, joissa on potentiaalia kalojen elinympäristöksi. Aikaisemmin Ihmistenojalta on tavattu muun muassa turpaa, ahventa, haukea, salakkaa, kivennuoliaisia, kivisimppuja ja rapuja. Ihmistenojalle on myös istutettu muutamana vuonna taimenia. Kunnostustoimenpiteet hyödyttävät kalaston lisäksi myös muuta virtavesiluontoa.

Talkootapahtuma alkaa torstaina 27.7 klo 17. Paikalle saa tulla myöhemminkin - kaikki talkooapu otetaan ilomielin vastaan! Talkoissa uomaan lisätään käsityönä luonnonsoraa ja -kiveä. Talkoovarustukseksi riittää säänmukainen pukeutuminen ja kumisaappaat. Talkookohteelle pääsee helpoiten Haaparannantien päästä (karttalinkki). Talkoissa on eväs- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Ville Ojala

044 9349 037, ville.ojala90(at)gmail.com