Paimion Askalan ympäristövirtaama etenee

Paimionjoki-yhdistyksessä on tehty yhteistyössä Valonian, Paimion kaupungin sekä Ely-keskuksen kanssa syksystä 2019 lähtien töitä ympäristövirtaaman edistämiseksi Askalan voimalaitokselle.
Loppukesästä 2021 on saatu aluilleen selvitystyön Paimionjoen tilan edistämiseksi.
Ely-keskuksen rahoittaman ympäristövirtaamaselvityksen mittaukset on aloitettu luonnonvarakeskuksen toimesta. Tarkoituksena on selvittää millainen virtaaman tulisi olla, jotta Askalan alapuolisen osuuden ekologinen tila saataisiin suotuisaksi eliöstölle. 
ELY-keskus on projektin toimiva viranomainen, mutta Paimionjoki-yhdistys seuraa tiiviisti tilannetta.

Paimionjoki-yhdistys haluaa korostaa, ettei hankkeen tavoitteena ole heikentää esimerkiksi padon yläpuolella toimivien viljelijöiden vedensaantia taikka purkaa patoa. Näemme, että ympäristövirtaama olisi kohtuullisen helposti toteutettava asia, jolla olisi kuitenkin suuri positiivinen merkitys voimalaitoksen alapuolisen jokiosuuden ekologiselle tilalle.

Paimionjoki-yhdistyksen tiedote asiasta.

Lisätietoja saa yhdistyksen toiminnanjohtajalta Marjukka Kulmalalta (Marjukka.Kulmala(at)paimio.fi, 0400 211 857)
sekä Elävä vesi - Elävä kylä -hankkeen loppuraportista.