Paimion Vähäjoella ja Tarvasjoen Holmanojalla talkoiltiin kesäkuussa
Paimion Vähäjoella ja Tarvasjoen Holmanojalla talkoiltiin kesäkuussa

Vähäjoella kunnostettiin jokiuomaa Paimionjoen uhanalaisen taimenen elin- ja lisääntymisolosuhteiden parantamiseksi

Paimion Vähäjoen virtavesikunnostustalkoot järjestettiin keskiviikkona 7.6 osana Paimionjoki-yhdistyksen Puroista joelle -hanketta ja Valonian virtavesien kunnostushanketta. Paimion kaupunki avusti talkootyössä siirtämällä kunnostusmateriaalin tienvarresta joenrannalle. Paikalle saapui 14 innokasta talkoolaista siirtämään luonnonsora- ja luonnonkivimateriaalia jokiuomaan paikalle, josta viime vuonna suoritetuista sähkökoekalastuksista löydettiin kuusi taimenta. Näistä taimenista viisi oli samana vuonna syntyneitä poikasia. Tulevana vuonna kunnostuspaikkaa pyritään seuraamaan sähkökoekalastuksin. Toivottavasti taimenet hyväksyvät kunnostetun koskialueen kutupaikakseen ja tulevina vuosina Paimionjoen taimenkanta lähtisi elpymään.

Vähäjoen talkoolaiset työn touhussa.
Vähäjoen talkoolaiset työn touhussa.

 

Kalaisia koskia Paimionjokeen -hankkeessa järjestettiin purokunnostustalkoot Tarvasjokeen laskevan Holmanojan Holmankoskella

Kalaisia koskia Paimionjokeen -hankkeessa selvitetään taimenelle sopivia elinpaikkoja Paimionjoen voimalaitospatojen yläpuolisilta vesialueilta. Ensimmäisen vuoden mäti-istutuksista vain Holmankoskella havaittiin taimenen selviytyneen, sillä vuoden 2016 syksyllä istutuspaikkoihin suoritetuissa sähkökoekalastuksissa Holmankoskesta löydettiin taimen. Tämän perusteella Holmankoski valikoitui hankkeen kunnostuskohteeksi.

Purokunnostustalkoot järjestettiin tiistaina 13.6 ja paikalle löysi sateesta ja kylmästä pohjoistuulesta huolimatta 11 talkoolaista. Purokunnostuksissa uomaan lisättiin käsityönä luonnonsoramateriaalia, jolloin koskialue soveltuu myös taimenen lisääntymispaikaksi. Parin päivän sateet olivat nostaneet uoman vedenpintaa ja kasvattaneet virtaamaa niin paljon, että kunnostusten viimeistely suoritetaan vedenpinnan taas laskettua. Uomaan lisätään vielä puumateriaalia sekä mahdollisesti luonnonkiveä poikasten suojapaikoiksi.

Holmankosken talkooväki viimeistelypuuhissa.
Holmankosken talkooväki viimeistelypuuhissa.
Taimenelle sopivaa kutusoraa lisättiin koskialueelle.
Taimenelle sopivaa kutusoraa lisättiin koskialueelle.

 

Talkoita pyritään jatkamaan kuluvan kesän aikana! Pysy kuulolla!