Paimion Vähäjoen kuormituskartoitus on valmistunut

Teetimme Turun AMK:lla tilaustyönä Paimionjoen sivuhaaran Vähäjoen kuormituskartoituksen. Työn teki opiskelija Paavo Ojanen. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää tekijät, jotka vaikuttavat voimakkaimmin alueen kuormitukseen. Tulosten perusteella tehtiin toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla Vähäjoenjoen vedenlaatua ja joessa esiintyvän taimenen olosuhteita olisi mahdollista parantaa. Opinnäytetyön pääsee lukemaan tämän linkin takaa.