Paimionjoen vesistön virtavesien kalataloudellinen kunnostustarveselvitys on valmistunut

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmä tilasi syksyllä 2011 Iktys Oy:ltä Paimionjoen vesistön virtavesien kalataloudellisen kunnostustarveselvityksen, jonka perusteella arvioidaan vesistön virtavesien kunnostustarpeita ja -mahdollisuuksia. Maastoinventoinnit toteutettiin pääosin vuosina 2012–2013.

Tutustu!

Paimionjoen vesistön virtavesien kalataloudellinen kunnostustarveselvitys