Paimionjoki-palkinto 2020 Tiensuun tilalle

Paimionjoki-palkinnon saajaksi on valittu Anni ja Rauli Jalosen isännöimä Tiensuun tila Tarvasjoelta Liedosta. Paimionjoki-yhdistyksen hallitus kiittää yhdistystä erityisesti pitkäjänteisestä työstä maisemanhoidossa Tarvasjokivarressa ja arvostaa sinnikkyyttä vaikeuksienkin keskellä. Suosituskirjeessä kerrotaan, että ”tilalla harjoitettu luonnonniittyjen laidunnus on ylläpitänyt perinnebiotooppien lajistoa jokilaaksossa jo usean sukupolven ajan. Maiseman kauneus 10-tieltä Tarvasjoelle poikettaessa on laajalti tunnettu. Nykyinen omistajapari on ottanut tilan tuotantoon emolehmäkarjan rinnalle suomenlampaat, ja laajentanut perinnebiotooppien laidunnusta joen sivuhaaroille, vuokrapalstoille. Tilalla tärkeitä arvoja ovat eläinten hyvinvointi ja ilmaston huomioiva lihantuotanto luonnonlaitumilla. Kesäkuun alussa suden hyökkäys verotti 30 kantavaa uuhta tilan karjasta. Menetyksestä huolimatta Anni Jalonen painotti paikallismedioille, että tapausta ei tule käyttää susivihan ja pelon lietsomiseen, sillä myös sudella on oikeus elää näissä laaksoissa. Tiensuussa tehtiin päätös jatkaa lammastaloutta, ja etsitään mahdollisia ratkaisuja perinnebiotooppien turvalliseen laiduntamiseen jatkossakin.”
Paimionjoki-palkinnon saajan valinnan teki Paimionjoki-yhdistyksen hallitus kolmen hyvän ehdotuksen joukosta. Palkinnon saajiksi esitettiin myös lintuharrastaja Pekka Toolaa kumppaneineen sekä Johanna Liipolaa. Toola joukkoineen on aloittanut niittoprojektin Paimionlahden arvokkailla lintuvesillä ja tarttunut käytännön toimilla ruovikoitumiseen ja rantojen umpeenkasvuun. He ovat myös pyrkineet edesauttamaan laidunnuksen aloittamista hoitamallaan alueella. Johanna Liipola sai menneenä kesänä paljon julkisuutta melomalla sup-laudalla Paimionjoen päästä päähän ja omalla aktiivisuudellaan toi ilahduttavasti esille Paimionjoen matkailullista potentiaalia. Kaikki ehdotukset otettiin ilolla vastaan ja kansalaisia kehotetaankin jo nyt aloittavan pohdinnan ensi vuoden palkintoehdokkaista!