Paimionjoki-palkinto Mikko Tegelille

Tegel MikkoYhdistyksen syyskokouksen yhteydessä 8.12.2022 julkistettiin Paimionjoki-palkinnon saaja.

 

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokouksessa torstaina 8.12. julkistettiin      Paimionjoki-palkinnon saaja. Palkinnon arvo on 200€. Sen tavoitteena on tuoda esiin Paimionjoen vesistöalueella toimivien yksityishenkilöiden sekä paikallisyhdistysten ja -yhteisöjen tärkeä työ Paimionjoen hyväksi. Tämä työ voi olla esimerkiksi joen virkistyskäyttöä tai tunnettavuutta lisäävää tai konkreettisia töitä veden tilan hyväksi. Palkinnon saajaksi vuonna 2022 valittiin Mikko Tegel Marttilasta. Hän on toiminut joen hyväksi työuransa aikana Lounais-Suomen Sähkössä, Länsivoimassa ja Fortumissa työskennellessään yhtiöissä voimalaitosten käyttöpäällikkönä. Paimionjoki-yhdistys perustettiin vuonna 2010 ja Tegel oli keskeisenä vaikuttajana siinä, että Fortumista tuli yhdistyksen jäsen. Tänä päivänä tuota perinnettä jatkaa voimalat nykyään omistava Koskienergia Oy. Tegel toimii edelleen pyydettäessä oppaana ja luennoitsijana, kun voimalaitosten historiaan halutaan perehtyä joko paikan päällä tai luentosalissa. Siviilielämässään Tegel on vaalinut puolisonsa kanssa arvokasta Krouvinkosken myllymiljöötä. Vanhan myllyrakennuksen pihapiiri Paimionjoen rannassa ollut pariskunnan asuinpaikka 1980-luvulta alkaen ja Tegelit ovat mm. kunnostuttaneet myllyrakennuksen entiseen loistoonsa. Ajankohtaisin yhtymäkohta joen hyväksi työskentelyyn on Tegelin apu hankkeessa, jossa Paimionjoki-yhdistys sekä Kosken Tl ja Marttilan kunnat sekä Liedon kaupunki ovat aikeissa teettää koskikunnostuksia kymmenessä eri koskessa Paimionjoen keskiosalla. Krouvinkoski on yksi kunnostettavista kohteista. Koskia on tarkoitus kunnostaa kulttuurihistorialliset arvot muistaen palvelemaan paremmin vesieliöstön olosuhteita ja luonnon monimuotoisuutta.

Paimionjoki-palkinnon saajan valinnan teki Paimionjoki-yhdistyksen hallitus kuuden hyvän ehdotuksen välillä. Palkinnon saajiksi esitettiin myös paimiolaista Anton ja Roosa Simolinin perhettä, marttilalaista Silver River Seikkailukeskuksen yrittäjä Jouni Nummilaa, paimiolaista Olli Malmbergia, Paimion kaupungin Teknistä ja Ympäristöpalveluja sekä Valoniaa.

Palkinto myönnettiin nyt neljättä kertaa. Viime vuonna palkittiin Paimion seudun ympäristöyhdistys ry Paimion Askalankosken perinnebiotoopin vaalimisesta poikkeuksellisen pitkäjänteisesti.