Paimionjoki-palkinnon saajaksi Keltiäisten-Vesanojan osakaskunnan puheenjohtaja Jorma Lemberg Somerolta

 

Paimionjoki-yhdistys ry:n syyskokouksessa keskiviikkona 13.12. julkistettiin Paimionjoki-palkinnon saaja. Palkinnon arvo on 200 €. Sen tavoitteena on tuoda esiin Paimionjoen vesistöalueella toimivien yksityishenkilöiden sekä paikallisyhdistysten ja -yhteisöjen tärkeä työ Paimionjoen hyväksi. Tämä työ voi olla esimerkiksi joen virkistyskäyttöä tai tunnettavuutta lisäävää tai konkreettisia töitä veden tilan hyväksi.


Palkinnon saajaksi vuonna 2023 valittiin Keltiäisten-Vesanojan osakaskunnan puheenjohtajan Jorma Lemberg Somerolta. Keltiäisten-Vesanojan osakaskunta toimii Paimionjoen vesistön latvan pääaltaan Painion alueella kattaen reilun neljänneksen järven pinta-alasta.
Lemberg on toiminut aktiivisesti kuudella eri vuosikymmenellä Painion kalatalous- ja vesistöasioiden parissa. Hän on toiminut yhteistyökykyisesti ja ennakkoluulottomasti monien eri toimijoiden kanssa ja uhrannut tuhansia tunteja aikaa paitsi yhdistystoiminnan hallinnollisiin asioihin, mutta erityisesti käytännön kalastonhoito-, tutkimus- ja vesiensuojelutyöhön. Työ on ollut erittäin pitkäjänteistä ja pyyteetöntä ja jatkuu edelleen. Lemberg on ollut pitkään mukana Someron järviketjulla tapahtuvissa hoitokalastuksissa. Kuhan emokalapyynti järvessä jatkuu edelleen saman yrittäjän toimesta ja vähempiarvoisen särkikalaston pyyntiä tehdään tarpeen mukaan edelleen. Kesänvanhoja kuhanpoikasia istutetaan säännöllisesti. Hän toimii aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa kuten lapsille suunnatuissa kalastustapahtumissa.


Paimionjoki-palkinnon saajan valinnan teki Paimionjoki-yhdistyksen hallitus kuuden hyvän ehdotuksen joukosta.


Palkinto myönnettiin nyt viidettä kertaa. Viime vuonna palkittiin Mikko Tegel Mattilasta. Tegel on kunnostanut puolisonsa kanssa Krouvinkosken myllymiljöötä. Hän on ollut myös mukana Paimionjoki-yhdistyksen toiminnasta aina sen alkuajoista lähtien. Tegel oli keskeinen vaikuttaja siinä, että hänen silloinen työpaikastaan Fortumista (nykyinen Koskienergia) tuli yhdistyksen jäsen.

 

jorma