Pienvesiseminaari Someron Seurahuoneella 11.10.2016
Pienvesiseminaari Someron Seurahuoneella 11.10.2016

Valonia järjesti 11.10. Pienvesiseminaarin Someron Seurahuoneella ja keräsi alan toimijat yhteen keskustelemaan pienvesien tilasta ja keinoista niiden kohentamiseksi. Pien vedet eli purot, norot, lähteet, fladat ja kluuvijärvet ovat uhanalaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa. Maa- ja metsätalous, kuivatustoimet, rakentaminen ja muut maankäytön muodot ovat heikentäneet pienvesien tilaa.

 

Seminaarissa esiteltiin vuonna 2015 valmistunut pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia, kuultiin esityksiä luontoarvojen tunnistamiseksi ja pienvesien uhanalaislajistoista sekä siitä, miten pienvedet otetaan huomioon maa- ja metsätaloudessa.  Seminaarissa vaihdettiin kokemuksia erilaisista kunnostushankkeista ja kuultiin viimeisimpiä tutkimustuloksia lähdekunnostusten vaikutuksista. 

Seminaarin esitykset ovat ladattavissa TÄÄLTÄ.

 

Asiantuntijoille suunnattu seminaari keräsi yleisöä kattavasti muun muassa ympäristöhallinnon eri aloilta, kunnista, yrityksistä ja vesiensuojleuyhdistyksistä. Päivä oli täynnä mielenkiintoisia esityksiä ja aiheet herättivät tiivistä keskustelua. Esille nousi muun muassa pienvesien käsittely maa- ja metsätalousalueilla. Luonnontilaiset ja luonnontilan kaltaiset pienvesikohteet on suojeltu lakipykälin, mutta lain tulkinta herätti keskustelua.

Seminaarin yhteydessä vaihdettiin eri toimijoiden kesken ideoita ja ajatuksia pienvesien suojelun keinoista ja kunnostyusmahdollisuuksista sekä kehitettiin uusia yhteistyökuvioita. Erityisesti pienvesiä koskevien tietojen avoin saatavuus sekä paikkatietopohjaisten ratkaisujen kehittäminennähtiin tärkeänä pienvesien suojelun edistämisessä. Seminaari sai paljon positiivista palautetta esiintyjiltä ja yleisöltä.

 

Pievesiseminaari järjestettiin yhteistyössä osanan Valonian Virtavesien kunnostushanketta. Järjestelyissä olivat mukana Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus sekä Paimionjoki-yhdistys.

 

Janne Tolonen, vesiasiantuntija

050 518 7755, janne.tolonen@valonia.fi

VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus