Purotutkimuksia Paimionjoella - raportti Puroista joelle -hankkeen purotutkimuksista

Raportti Puroista joelle -hankkeessa suoritetuista purotutkimuksista on julkaistu!

Puroista joelle -hankkeessa tavoitteena on parantaa Paimionjokeen laskevien purojen ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksilla parannetaan kalojen, rapujen, pikkunahkiaisten ja muiden vesieliöiden lisääntymis-, elin- ja liikkumismahdollisuuksia Paimionjoella.

Puroihin suoritettiin eri tutkimuksia niiden tilan selvittämiseksi. Hankkeessa tehtiin sähkökoekalastuksia, koeravustuksia, pikkunahkiaisen alustavaa esiintymiskartoitusta, vedenlaatututkimuksia ja eliöiden liikkumisestekartoituksia. Tutkimusten ja esitietojen pohjalta pyritään toteuttamaan purokunnostustoimia kohteiden ekologisen tilan parantamiseksi.

Hankkeessa kartoitettiin muun muassa pikkunahkiaisen elinympäristöjä sekä sivupuroissa sijaitsevia eliöitä haittaavia kulkuesteitä.
Hankkeessa kartoitettiin muun muassa pikkunahkiaisen elinympäristöjä ja sivupuroissa sijaitsevia eliöitä haittaavia kulkuesteitä.

Lue raportti: Purotutkimuksia Paimionjoella

Purokunnostustoimenpiteet alkavat jo 7.6., jolloin järjestetään ensimmäiset talkoot Paimion Vähäjoella.

Puroista joelle -hankkeen osarahoittajia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Saaristomeren suojelurahasto.

Lisätietoja:

Ville Ojala

Projektikoordinaattori

Paimionjoki-yhdistys

044 9349 037

ville.ojala90(at)gmail.com