Ympäristöneuvontaa Paimionjoen valuma-alueella

Paimionjoki-yhdistys ja Aurajokisäätiö tarjoavat loppuvuoden aikana toimialueillaan maksutonta neuvontaa vesiensuojelussa ja maisemanhoidossa.

Neuvontatyö koskee mm. erilaisten vesiensuojelukohteiden kartoitusta ja hoitoa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi perinnebiotoopit ja muut luonnonlaitumet, kosteikot sekä suojavyöhykkeet. Neuvontakäynnilla voidaan käydä läpi myös muita ympäristöasioita kuten suojakaistojen ja pientareiden riittävyyttä. Yhteyttä voivat ottaa niin yksityiset maanomistajat, yhdistykset kuin viljelijätkin.

Neuvojana toimii suunnittelija Eriika Lundström, joka on työskennellyt pitkään varsinaissuomalaisten ympäristö- ja maatalousasioiden parissa. Yhteydenotto neuvojaan ei edellytä valmiita ideoita eikä velvoita sitoutumaan toimenpiteisiin.

 

Eriika Lundströmin tavoittaa puhelimitse 040-717 8797 ja sähköpostilla thelundstrom(a)gmail.com.

 

Palvelun tuottavat yhteistyössä Paimionjoki-yhdistys ja Aurajokisäätiö