Kala- ja rapututkimuksia

 

Käyttö-, hoito- ja kehittämissuunnitemat

Saaristomerelle laskevien virtavesien taimenkantojen (Salmo trutta) muutokset ja purojen luonnontilaennusteen soveltuvuus taimenpurojen tunnistamiseen (Pro Gradu, Janne Tolonen /Turun yliopisto, Biologian laitos /Ekologia 2022)

Kala- ja rapukannan kehittämissuunnitelma Paimionjoen Kosken Tl kunnan alueelle (2015)

Paimionjoen alaosan kalatietarkastelu (2011)

Someron kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (2009)

Paimionjoen alajuoksun virkistyskalastuksen kehittäminen (2005)

 

Koekalastukset

Paimionjoen ympäristövirtaama: sähkökoekalastukset 2023. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ja Luonnonvarakeskus.

Someron Painion verkkokoekalastukset vuonna 2020. Luonnonvarakeskus. (2021)

Esitys Isorahkan turvetuotantoalueen (Pöytyä) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 alkaen

Someron Painion verkkokoekalastukset vuonna 2017 (Samuli Sairanen, Luonnonvarakeskus, Marraskuu 2017)

Taimenistutukset ja istutuspaikkojen sähkökoekalastukset Paimionjoella 2017 (2017)

Purotutkimuksia Paimionjoella (2017)

Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016 (2016)

Taimenen mäti-istutuspaikkojen sähkökoekalastukset (2016)

Paimionjoen koekalastustarveselvitys (2015)

Someron Pitkäjärven ja Rautelanjärven ulappa-alueen kalasto kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella arvioituna (2015)

Paimionjoen sähkökoekalastukset 2010 (2011)

Paimion Vähäjoen ja Karhunojan kalastoselvitys (2007)

 

Koeravustukset

Paimionjoen vesistön koeravustus 2011 (2013)

 

Istutukset

Taimenen mätirasiaistutukset Paimionjoella 2015 - 2016 (2016)

 

Kunnostukset

Puroista joelle - Paimionjoen ekologinen tila paremmaksi puroja kunnostamalla - Loppuraportti (2017)

Paimionjoen vesistön kalataloudellinen kunnostustarveselvitys (2016)

Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet vuonna 2005 (2006)