MAISEMA JA LUONTO

 

Lehtomaa, L. 2000. Varsinais-Suomen perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut. Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Turun tiepiiri, Lounais-Suomen ympäristökeskus & LT-Konsultit Oy 1998. Hämeen Härkätie. Maisemanhoidon yleissuunnitelma. 75 s.

Turun maakuntamuseo. 2001. Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointi- projekti 1997-1999. Rakennettu kulttuuriympäristö ja arvot. Turun maakuntamuseo monisteita 15.

Mansikkaniemi, H. 1991. Tarvasjoen luonto muinaisuudesta nykyaikaan. Tarvasjoki 675-vuotta. Esitelmäsarja. Tarvasjoen kirjasto.

Perkonoja, M. & Salmi, P. 2013. Paimionlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Raportteja 117/2013. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-918-8

Perkonoja, M. & Salmi, P. 2014. Paimionjokilaakson Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Raportteja 30/2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-017-2