Paimionjoen jätevesihanke

Paimionjoen jätevesihanke toteutettiin 1.10.2011–29.2.2012 välisenä aikana.

Paimionjoen jätevesihankkeen tavoitteena on lisätä Paimionjoen vesistön alueen asukkaiden tietoa jätevesiasetuksesta ja sen vaatimuksista sekä käynnistää jätevesien käsittelyyn liittyvää yhteistoimintaa yhteistyössä asukkaiden ja mökkiläisten kanssa sekä vähentää haja-asutusalueiden jätevesistä vesistöön kulkeutuvaa kuormitusta. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen Paimionjoen vesistön alueella haja-asutusalueiden asukkaiden tietämys jätevesiasetuksen vaatimasta jätevesien käsittelystä ja toimenpiteiden konkreettisista toteutusmahdollisuuksista on kasvanut sekä alueelle on perustettu osuuskuntia, muita yhteisöjä ja yhteistyöverkostoja, joiden toimesta haja-asutusalueiden asukkaiden jätevesien käsittely voidaan toteuttaa alueella tehokkaasti. 

Hankkeeseen palkattiin täysipäiväinen projektityöntekijä ympäristösuunnittelija (amk) Anna Tuominen, joka vastasi hankkeen toiminnallisesta toteutuksesta. Hankkeen aikana järjestettiin kunta- ja kyläkohtaisia yleisötilaisuuksia, jatkettiin yhteistoiminnan kehittämistä Someron haja-asutusalueella ja selvitettiin Marttilan kunnan tarpeita jätevesien käsittelyssä.

Hankeraportti

Hanke sai osarahoitusta Varsinais-Suomen liitolta.

 

vs_logo     marttila_vaakuna