Kalaisia koskia Paimionjokeen
Kalaisia koskia Paimionjokeen

Kalaisia koskia Paimionjokeen on Leader -osarahoitteinen hanke, jolle on haettu tukea Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä. Hankeaika on 1.9.2015 – 31.12.2017.

Kalaisia koskia Paimionjokeen -hankkeen tavoitteena on selvittää Paimionjoen voimalaitospatojen yläpuolisten sivupurojen soveltuvuus taimenen elinalueeksi. Hankkeessa istutetaan Paimionjoelle taimenen mätiä vastalypsettynä sekä silmäpisteasteella mätirasioissa talvien 2015 – 2016 sekä 2016 – 2017 aikana. Lisäksi vastakuoriutuneita taimenen poikasia istutetaan joihinkin kohteisiin keväällä 2017. Istutuskohteet valitaan Paimionjoen kunnostustarveselvitysluonnoksen ja maastokäyntien perusteella.

Paimionjoen taimen
Paimionjoen taimen

Taimenen poikasten selviytymistä seurataan alkusyksystä toteutettavin sähkökoekalastuksin. Jos hankkeessa löytyy taimenelle sopivia purokohteita, tehdään sopivimpiin kohteisiin kunnostussuunnitelmat ja toteutetaan kunnostukset talkootöinä paikallisten ja kaikkien muiden kiinnostuneiden kanssa.

Taimen (Salmo trutta) on lohikaloihin kuuluva virtavesikutuinen kala. Taimen nousee meressä tai järvessä vietettyjen kasvuvuosien jälkeen lisääntymään synnyinpaikoilleen jokeen ja erityisesti joen sivupuroihin. Osa taimenista voi myös viettää koko elämänsä joessa. Suomen taimenkannat ovat taantuneet erityisesti jokien rakentamisen, perkausten, säännöstelyn ja valuma-alueen maankäytön muutosten vuoksi. Merivaelteiset taimenkannat ovat Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi ja sisävesien kannat napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisiksi. Paimionjoen voimalaitospatojen alapuolella, Paimion Vähäjoessa ja Karhunojassa, on säilynyt Paimionjoen oma taimenkanta.

Hyvä taimenkanta kertoo puroekosysteemin hyvästä tilasta. Taimen onkin virtavesien indikaattorilaji – kun taimenkanta voi hyvin, on yleensä muukin virtavesiluonto hyvässä tilassa.

Hankkeen raportit ja tapahtumat:

Loppuraportti

Taimenen mätirasiaistutukset Paimionjoella 2015-2016

Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v. 2016

Koeistutukset jatkuvat keväällä 2017

Holmankosken kunnostustalkoot 13.6.

Taimenistutukset ja istutuspaikkojen sähkökoekalastukset Paimionjoella 2017

Projektikoordinattori Ville Ojalan esitelmä 28.5.2017 Tarvasjoella: Hankkeen esittely

 

 jokivarsikumppanit  Leader-logo  eulippu