Kyselytutkimus Paimionjoen vesistöalueen rantakiinteistöjen omistajille tai samassa taloudessa asustaville

Miten sinä virkistäydyt Paimionjoen joilla tai järvillä? Mitä ajatuksia sinulla herää vesistön veden laadusta tai vedenpinnan korkeuksien sopivuudesta?

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten Paimionjoen vesistön alueella asuvat ja mökkeilevät henkilöt käyttävät vesistöä ja mitä mieltä he ovat vesistön tilasta. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään hyväksi arvioitaessa, mitä vaikutuksia Paimionjoen vesistön tilan parantamisella olisi ja miten säännöstelyä tulisi parantaa. Kyselyn toteuttivat vuonna 2011 Paimionjoki-yhdistys ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja kysely oli osa Varsinais-Suomen ELY -keskuksen vetämää VELHO - hanketta (Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla).

Raportti kyselytutkimuksesta