Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi vuonna 2015 Paimionjoki-yhdistykselle  rahoitusta "Paimionjoen Kosken Tl -alueen kalat ja ravut” -hankkeelle kalatalouden edistämismäärärahoista. Myönnettyä määrärahaa siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2016 koekalastuksiin ja –istutuksiin Paimionjoen voimalaitosten alapuolisilla alueilla.

Hankkeen toimet 2016
Lounais-Suomen kalastusalue/V-S Kalavesien hoito ry toteutti koekalastuksen Paimionjoen alaosalla syksyllä 2016. Sähkökoekalastuksen tavoitteena oli selvittää Paimionjoen Askalankosken ja alapuolisten koskialueiden kalastoa kesän todennäköisten kuivien ja jopa vedettömien jaksojen jälkeen elo-syyskuussa. Lisäksi koekalastettiin Myllyoja (laskee jokisuuhun), koska sitä ei ole tutkittu aikoihin ja vedenlaadun pitäisi olla hyvä.

Tutustu koekalastusraporttiin:

Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016 -raportti

 

Ely