Paimionjoen keskiosan koskikunnostukset

 Paimionjoen keskiosan koskialueiden kunnostushanke on saanut rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.
Kunnostukset päästään aloittamaan kesällä 2024.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt yhdistyksellemme noin 55 000 euron rahoituksen Paimionjoen keskiosan koskialueiden kunnostuksiin.  Vuosien 2021 ja 2022 aikana toteutetussa hankkeessa biologi Arto Hautala teki kunnostussuunnitelmat koskiin. Suunnitteluhanketta rahoittivat yhdistyksemme lisäksi ELY, kohdealueen kunnat Koski Tl, Marttila ja Lieto. Myös nyt alkavassa varsinaisessa kunnostushankkeessa kustannukset jakautuvat näiden toimijoiden kesken.
Kunnostukset pyritään tekemään vuoden 2024 aikana, mutta jos olosuhteet eivät ole suotuisat, voidaan työt siirtää vuodelle 2025. 

Joen koskialueita on vuosien saatossa perattu ja muokattu uiton, vesivoiman, saha- tai myllytoiminnan takia. Uomia kiveämällä, kutusoraa lisäämällä ja muilla kunnostustoimilla koskialueita voidaan palauttaa takaisin monimuotoisiksi elinympäristöiksi ja vaikuttaa myös vesistön kalataloudelliseen tilaan.
Koskikunnostusten tavoitteena on Paimionjoen ekologisen tilan parantaminen. Kunnostussuunnitelmissa huomioitiin erityisesti koskialueiden merkitys kalaston ja muun vesieliöstön elinympäristönä. Suunnittelu tähtäsi siihen, ettei kunnostuksilla aiheuteta olennaista muutosta vallitseviin vedenkorkeuksiin eikä heikennetä maa- ja metsätalouden eikä kiinteistöjen kuivatusta.

Kunnostuksia tullaan tekemään Paimionjoen keskiosassa yhteensä kymmenellä koskialueella. Liedon kaupungin alueella hanke koskee Tarvasjoella sijaitsevia Killalankoskea ja Eurankoskea. Marttilassa suunnitelmat tehtiin Koskenpäänkoskeen, Krouvin- eli Palaistenkoskeen ja Purhalankoskeen. Koskella Tl suunnitelmat tehtiin Koivukylänkoskeen, Patakoskeen, Tuimalankoskeen, Karjankosken alapuoliseen koskeen ja Karjakoskeen.

Paimionjoki oli ennen patojen rakentamista Saaristomeren merkittävin lohi- ja taimenjoki. Tällä hankkeella ei kyetä vaikuttamaan vaelluskalojen tilanteeseen, sillä joen alajuoksulla on kolme voimalaitospatoa, mutta joen keskiosan koskieliöiden olosuhteet paranevat. Uhanalainen vuollejokisimpukka huomioidaan eli ennen kunnostustöiden aloittamista niitä siirretään pois toimenpidekohteista.

Vesialueita hallinnoivat osakaskunnat sekä koskialueiden rantakiinteistöjen omistajat ovat myötämielisiä joen kunnostamiseen. Kunnostushankkeessa on tähän asti tehty suurta työtä vesialueiden osakaskuntien yhteenkokoamisissa sekä lupien hakemisessa maa- ja vesialueen omistajilta. Suunnitelmien toteuttamiseksi kiinteistönomistajilta tarvittavat kirjalliset suostumukset on hankittu vuosien 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana.
Yhteisten vesi- ja maa-alueiden osakaskuntien kokoukset (yhteensä 12 osakaskuntaa) järjestettiin vuoden 2023 aikana. Koskella Tl 2.2.2023 ja niissä annettiin suostumus kunnostusten tekemiseen Karjakoskella, Karjakosken alapuolisella koskella, Tuimalankoskella ja Patakoskella.
Liedossa osakaskuntien kokoukset pidettiin 6.3.2023 Liedon kaupungintalolla. Myös siellä suhtauduttiin positiivisesti kunnostuksiin ja luvat myönnettiin sekä Eurankoskella että Killalankoskella.
Viimeisenä osakaskunnat kokoontuivat Marttilassa 20.6.2023 ja luvat saatiin myös Purhalankosken, Krouvinkosken sekä Koskenpäänkosken kunnostuksiin. Päivää ennen Marttilan osakaskuntien kokouksia eli 19.6.2023 oli pidetty Purhalankoskella maastokatselmus, jossa yhdistyksen toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala ja Valonian vesiasiantuntija Jussi Aaltonen esittelivät hanketta. 

 

Koskikunnostussunnitelmat 2021-2022

Paimionjoki-yhdistys ry sekä Liedon, Marttilan ja Kosken Tl kunnat teettivät yhdessä koskikunnostussuunnitelmia Paimionjoen keskiosaan 2021-2022 . Hanke sai valtionavustusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta. Suunnitelmat toteutti tmi Arto Hautala. Maastotyöt tehtiin kesä-elokuussa 2021 ja lopulliset suunnitelmat valmistuivat kesäkuussa 2022. Lopputuloksena saatiin yksityiskohtaiset suunnitelmat koskien kunnostamiseksi. Suunnitelmien avulla voidaan myöhemmin lähteä toteuttamaan varsinaisia kunnostuksia. 
Suunnittelu tähtäsi siihen, ettei kunnostuksilla aiheuteta olennaista muutosta vallitseviin vedenkorkeuksiin eikä heikennetä maa- ja metsätalouden eikä kiinteistöjen kuivatusta.

Infotilaisuus kunnostussuunnitelmista järjestettiin ke 22.6. klo 17.30 alkaen Marttilan kunnantalolla, osoite Härkätie 773. Koko hankealueen suunnitelmien esittelyn jälkeen halukkaat kävivät tutustumassa maastossa yhteen suunniteltuun kohteeseen eli Krouvinkoskeen Marttilassa. 

2021-2022 Suunnitteluhankkeen loppuraportin voit lukea täällä.

 

Syksyllä 2022 alettiin suunnitella rahoituksen hakemista käytännöntoteutukseen. Mitään toimia ei luonnollisestikaan tehdä ilman maa- ja vesialueen omistajien lupia. Vuoden 2023 aikana selvitettiin kiinteistönomistajien suhtautumista kunnostushankkeeseen sekä järjestettiin vesialueiden osakaskuntien kokoukset. Tätä varten olemme keränneet paljon yhteystietoja ja laatineet myös tietosuojaselosteen, johon voit tutustua tästä linkistä.

 

 

Koskikunnostushankkeen suunnitelmaan voi tutustua täältä

 

Koskikohtaiset tekniset suunnitelmat löytyvät oheisten linkkien takaa:

Karjakoski

Karjakosken alapuolinen koski

Tuimalankoski

Patakoski

Koivukylänkoski

Purhalankoski

Krouvinkoski

Koskenpäänkoski (kuvassa)

Eurankoski

Killalankoski

 

Koskenpäänkoski Marttilassa