Paimionjoen keskiosan kunnostussuunnitelmat

Paimionjoki-yhdistys ry sekä Liedon, Marttilan ja Kosken Tl kunnat teettivät yhdessä koskikunnostussuunnitelmia Paimionjoen keskiosaan. Hanke on saanut valtionavustusta Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kautta. Suunnitelmat toteutti tmi Arto Hautala. 

Liedon kaupungin alueella hanke koskee Tarvasjoella sijaitsevia Killalankoskea ja Eurankoskea. Marttilassa suunnitelmat tehtiin Koskenpäänkoskeen, Krouvin- eli Palaistenkoskeen ja Purhalankoskeen. Koskella Tl suunnitelmat tehtiin Koivukylänkoskeen, Patakoskeen, Tuimalankoskeen, Karjankosken alapuoliseen koskeen ja Karjakoskeen. Maastotyöt tehtiin kesä-elokuussa 2021 ja lopulliset suunnitelmat valmistuivat kesäkuuss 2022. Tavoitteena oli tuottaa yksityiskohtaiset suunnitelmat koskien kunnostamiseksi. Suunnitelmien avulla voidaan myöhemmin lähteä toteuttamaan varsinaisia kunnostuksia. Koskikunnostusten tavoitteena on Paimionjoen ekologisen tilan parantaminen. Kunnostussuunnitelmissa huomioitiin erityisesti koskialueiden merkitys kalaston ja muun vesieliöstön elinympäristönä. Suunnittelu tähtäsi siihen, ettei kunnostuksilla aiheuteta olennaista muutosta vallitseviin vedenkorkeuksiin eikä heikennetä maa- ja metsätalouden eikä kiinteistöjen kuivatusta.

Infotilaisuus kunnostussuunnitelmista järjestettiin ke 22.6. klo 17.30 alkaen Marttilan kunnantalolla, osoite Härkätie 773. Koko hankealueen suunnitelmien esittelyn jälkeen halukkaat kävivät tutustumassa maastossa yhteen suunniteltuun kohteeseen eli Krouvinkoskeen Marttilassa. 

Syksyllä 2022 alettiin suunnitella rahoituksen hakemista käytännöntoteutukseen. Mitään toimia ei luonnollisestikaan tehdä ilman maa- ja vesialueen omistajien lupia. Vuoden 2023 aikana selvitettiin kiinteistönomistajien suhtautumista kunnostushankkeeseen. Tätä varten olemme keränneet paljon yhteystietoja ja laatineet myös tietosuojaselosteen, johon voit tutustua tästä linkistä.

Hankkeen loppuraportin voit lukea täällä.

Suunnitelmaan voi tutustua täällä.

Suunnitelmien toteuttamiseksi kiinteistönomistajilta tarvitaan kirjalliset suostumukset. Kunnostukset kohdistuvat jokiuomaan, jonka omistus jakautuu lukuisille osakkaille. Yhteisten vesi- ja maa-alueiden osakaskuntien kokoukset (yhteensä 12 osakaskuntaa) järjestettiin vuoden 2023 aikana. Ensimmäiset kokoukset pidettiin Koskella Tl 2.2.2023 ja niissä annettiin suostumus kunnostusten tekemiseen Karjakoskella, Karjakosken alapuolisella koskella, Tuimalankoskella ja Patakoskella. Myös Liedossa suhtauduttiin positiivisesti kunnostuksiin Eurankoskella ja Killalankoskella. Osakaskuntien kokoukset pidettiin 6.3.2023 Liedon kaupungintalolla ja kaikki osakaskunnat myönsivät luvat. Viimeisenä päästiin maaliin Marttilassa, jossa osakaskunnat kokoontuivat 20.6.2023. Näin saatiin luvat myös Marttilan alueen kolmen kosken kunnostamiseen. Päivää ennen Marttilan osakaskuntien kokouksia eli 19.6.2023 oli pidetty Purhalankoskella maastokatselmus, jossa yhdistyksen toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala ja Valonian vesiasiantuntija Jussi Aaltonen esittelivät hanketta. 

Koskikohtaiset tekniset suunnitelmat löytyvät oheisten linkkien takaa:

Karjakoski

Karjakosken alapuolinen koski

Tuimalankoski

Patakoski

Koivukylänkoski

Purhalankoski

Krouvinkoski

Koskenpäänkoski (kuvassa)

Eurankoski

Killalankoski

Koskenpäänkoski Marttilassa