Puroja kuntoon Paimionjoella

Paimionjoki-yhdistyksen Puroja kuntoon Paimionjoella —kehittämishanke toteutettiin Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n toimialueella, Paimionjoen vesistöalueella, kunnissa Tarvasjoki (2015 lähtien Lieto), Pöytyä, Marttila, Koski TI ja Somero.

Hankeaika oli 1.1.-31.12.2014. Projektikoordinaattorina hankkeessa työskenteli Elina Tuomarila

Tavoitteet

Hankkeen lähtökohtana oli välittää tietoa valuma-alueen puro- ja ojaympäristöista alueen asukkaille ja maanomistajille ja järjestää käytännönläheisiä luentoja ja maastoretkiä.

Näiden asiantuntija-kansalainen kohtaamisilla tavoiteltiin matalan kynnyksen kohtaamisia, jotka innostavat ruohonjuuritason toimiin pienvesiympäristöjen kunnostamiseksi. Tavoitteena oli viedä ihmisiä maastoon tutustumaan läheiseen omaan pienvesiympäristöön ja miettiä yhdessä mahdollisten kunnostustoimien toteuttamiskeinoja. Näitä maastossa järjestettyjä puroretkiä edelsivät puroluennot, joissa asiantuntijat kertoivat luonnonmukaisista peruskuivatustoimista ja puroympäristöjen ekologiasta. Tällä kokonaisuudella luento + maasto pyrittiin herättämään ihmisten mielenkiinto ja ymmärrys puroympäristöjä kohtaan.

Tulokset

Hankkeen tuloksena järjestettiin
1. hankkeen yhteistyökumppaneille ja asiantuntijoille maastokatselmuksia
2. maanomistajille pellonpiennartapaamisia ja maastokaynteja
3. paikallisväestölle so. suurelle yleisölle luentoja ja maastoretkiä lähikohteisiin
3. ymparistönhoito- ja maisemanhoitotöitä
4. Paimionjoki -seminaari puro -teemalla

 

Hankkeen loppuraportti

 

 

jokivarsikumppanit  Eu-lippu ja tunnuslause   Leader-logo