RAVITA -lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon -hanke

RAVITA -lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon - hanke toimi 16.7.2012-31.12.2013

Hankkeen lähtökohtana oli Paimionjoen alueen vesiensuojelu, jota toteutettaisiin tehostamalla ravinteiden kierrätystä maataloudessa karjanlannan ja haja-asutusalueella jätevesien osalta.

Projektin päätavoitteita olivat:

- Paimionjoen alueen viljelijöiden verkostoitumisen ja lantayhteistyön lisääntyminen sekä logistiikan parantaminen
- Virtuaalisen lannan ja orgaanisten lannoitteiden vaihtopaikan, Ravinnepörssin toteuttaminen Internettiin
- Asenteiden muuttuminen positiivisemmaksi lannan hyötykäyttöä kohtaan sekä tietoisuuden lisääminen aiheesta
- Kuivakäymälätietoisuuden lisääminen haja-asutusalueen asukkaiden ja alueen virkamiesten keskuudessa

Projektin kohderyhmänä olivat Paimionjoen valuma-alueen kuntien maanviljelijät, lantaurakoitsijat, haja-asutusalueen asukkaat sekä kuivakäymälöiden kanssa työssään tekemisissä olevat henkilöt.

RAVITA:n hallinnoitsijana toimi Someron kaupunki ja hankkeen projektikoordinaattorina agrologi (AMK) Sanna Söderlund.

RAVITA-hankkeen loppuraportti

Hankkeen rahoituksesta vastasivat Varsinais-Suomen liiton Euroopan aluekehitysrahasto 70 %:n osuudella ja Paimionjoki-yhdistys ry 30 %:n omarahoitusosuudella.

 

aluekehitysrahasto         vs_logo    somero