alava pelto, kevät, Paimionlahti
Saaristomeri-ohjelman pilottialue

Paimionjoen valuma-alue on valittu yhdeksi Saaristomeri-ohjelman pilottialueeksi. Kaksi muuta aluetta ovat Aurajoen valuma-alue sekä Kemiönsaari ympäröivine merialueineen. Paimionjoen valuma-alueella koordinaattorina toimii Paimionjoki-yhdistys. Tavoitteenamme on levittää tietoa niistä toimista, joilla ravinnevalumia Paimionjokeen ja sitä myöten Saaristomereen voidaan tehokkaasti vähentää. Tiedon välittämisen lisäksi pyrkimyksenä on sitouttaa alueen maanomistajia vesiensuojelutoimiin ja etsiä jokaiselle kohteelle sopiva rahoituslähde. Toimilla halutaan vesiensuojelun lisäksi hyödyttää alueen viljelyä mm. maan kasvukunnon parantamisella, ravinteiden pidättämisellä peltomaahan sen sijaan, että ne karkaisivat vesistöihin ja tulvien sekä eroosion ennaltaehkäisyllä. Koko ohjelmaa hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rahoitus tulee pääosin Ympäristöministeriöstä ja Maa- ja metsätalousministeriöstä, mutta myös EU:n hankerahaa haetaan toimien toteuttamiseen. Ohjelmassa on varattu rahoitus myös henkilöresursseihin ja Paimionjoki-yhdistys etsiikin henkilöä, jolla olisi tietämystä niin vesiensuojelusta kuin maataloudestakin. Ota yhteyttä, jos koet olevasi etsimämme henkilö tai jos tunnet sellaisen!

Lisää tietoa oheisesta linkistä:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteinen tiedote

Kuva Oskari Summanen: Paimionlahden alavaa viljelysmaisemaa