Someron järviketjun polut ja reitit

Paimionjoen yläosan järviketjulle sijoittuvan Leader -kehittämishankkeen tavoitteena oli löytää ja tunnistaa alueellisia erityispiirteitä järviketjun luonnonympäristössä ja kulttuuriympäristössä.

Tavoitteena oli yhdessä paikallisten kanssa kehittää olemassa olevista ja uusista poluista ja teistä reittejä, jotka ovat kaikkien saavutettavissa.

Paimionjoen saavutettavuutta voidaan kehittää paitsi käveltävin ja pyöräiltävin reitein, myös kunnostamalla ja kehittämällä yhteisrannoista kohtaamispaikkoja niin paikallisille kuin viivähtämään saapuneille retkeilijöillekin.

Paikalliset erityispiirteet ovat osa paikallisidentiteettiä, maisemahistoria kertoo järviketjun menneisyydestä. Hiljaisen tiedon saavutettavaksi ja näkyväksi tekeminen on kiehtova tapa kertoa alueesta ja houkutella alueen ihmisiä tunnistamaan ja ymmärtämään omaa kulttuuriperintöä.

Se mikä koetaan paikallisesti tärkeäksi ja merkittäväksi kiinnostaa usein myös retkeilijöitä ja matkailijoita. Tämä piilotteleva tieto täytyy vain tuottaa näkyvään ja julkiseen muotoon erityispiirteitä kunnioittavalla tavalla.

Someron järviketjulla on retkeilijälle tarjottavana huippukohtia: avoimia kaukonäkymiä, metsässä solisevia puroja, järvenselkiä, kapeikkoija ja joen ylittäviä siltoja.

10.9.2016 Seitsemän peuran polulle -polkuretki

Retki Somerolla -esite

Hankkeen loppuraportti

Järviketjuhanke on Varsinais-Suomen jokivarsikumppanien osarahoittama Leader -kehittämishanke ja sen toiminta aika 1.1.-31.12.2016.


Jokivarsikumppanit_logo  Leader-logo   Eu-lippu ja tunnuslause