VEERA -Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla

Vuoden 2015 alusta käynnistyi Aurajokisäätiön, Paimionjoki-yhdistyksen ja Salon Vesistöklinikan yhteinen vesiensuojeluhanke VEERA. Sen tavoitteena oli kansalaisten aktivoiminen vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen sekä positiivisen yhteishengen luominen eri toimijaryhmien välille.

Hanke toimi Saaristomereen laskevien suurten jokien Aurajoki, Paimionjoki, Halikonjoki, Uskelanjoki ja Kiskonjoki-Perniönjoki valuma-alueilla sekä Someron itäisten järvein valuma-alueilla.

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2015 - 31.12.2016 ja se sai rahoitusta ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta RAKI-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena oli vesiensuojelu ja -hoitotyön ja siihen liittyvän organisoitumisen ja yhteistyön sekä hanketoiminnan osaamisen lisääminen sekä vesiensuojelutyön pitkäjänteisyyden esille tuominen. Hanke tarjosi tietoa ei pelkästään valmiina esim. seminaareissa, vaan ensisijaisesti "tekemällä oppii" ajatuksella. Eri toimijoiden kanssa yhdessä tehtiin vesien tilaa parantavia ja ravinteiden kierrättämistä edistäviä pieniä konkreettisia toimia ja luotiin niiden avulla yhteisen tekemisen malleja.

Hankkeen loppuraportti

 

Hankkeen viralliset sivut löytyvät osoitteesta: www.aurajoki.net/veera.php