VIRTE-Virtaaman ja eroosion vähentäminen luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin Paimionjoella

VIRTE -hanke alkoi vuonna 2014 yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Hanke sai lisärahoitusta Saaristomeren suojelurahastosta. Hanke jatkuu vuonna 2017. Hanketta koordinoi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys alueellisena kumppaninaan Paimionjoki-yhdistys.

Hankkeessa tehdään kosteikkoja, pohjapatoketjuja ja metsien putkipatoketjuja sekä kunnostetaan ojia luonnonmukaisen peruskunnostuksen menetelmillä. Hankkeen toimenpiteistä sovitaan maanomistajien kanssa ja toteutetaan niitä. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Paimionjoen valuma-alueen maaomistajat ja vesiensuojeluyhdistykset.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:
1. Veden viipymän lisääminen Paimionjoen osavaluma-alueilla
2. Eroosion vähentäminen Paimionjoen osavaluma-alueilla
3. Kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin pitoisuuksien väheneminen ojissa
4. Paimionjoen tilan paraneminen
5. Saaristomereen kulkeutuvan fosforikuormituksen väheneminen
 

Vuoden 2017 elokuussa Somerolle perustettiin vesiensuojelukosteikko hankkeen rahoitukselle. Lue lisää

Lisätietoa:

VIRTE -hankkeen koordinaattori Matti Jantunen
puhelin 040 415 6223, matti.jantunen(at)lsvsy.fi

 

vs_logo   lsvy