SÄÄNNÖSTELY

 

Ahopelto L. ja Marttunen M. 2012. Paimionjoen vedenkorkeus- ja virtaamamittareihin perustuva vaikutustarkastelu ajanjaksoilla 1991-2004 ja 2005-2010. Suomen ympäristökeskus (SYKE). 49 s.

Ahopelto L. ja Verta O.-M. (2014) Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen Paimionjoen vesistön yläosan hydraulinen mallinnus HEC-RAS-ohjelmistolla. Raportteja 73/2014. Varsinais-Suomen ELY-kekus. 32 s.

Elo, P. 2004. Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen (LOS)

FCG Suunnittelu- ja tekniikka OY. Paimionjoen yläosan säännöstelyn muuttaminen - Hakemussuunnitelma vesilain mukaista lupahakemusta varten 30.6.2017. Hakijoina Turun seudun vesi oy ja Someron kaupunki.

Koskinen, M. ja Maunula, M. 2003. MO13 Vedenkäytön taloudellinen analyysi. Testialueena Paimionjoen valuma-alue. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 13/2003, 53 s.
ISBN 951-614-008-4 (PDF), URN:ISBN:9516140076. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=3640&lan=fi

Paimionjoen vedenkorkeusmittauksiin perustuvat vesistöennustukset (jatkuvasti päivittyvät nettisivut): http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/27/index.html

Pöyry Environment Oy, 2008. Painiojärven kunnostuksen alustava toimenpideohjelma, Painiojärven hoitoyhdistys ry, 14 s.

Vogt, H. 1995. Paimionjoen vesistön säännöstelyn kehittämissuunnitelma. Paimionjoki-projekti. Ekologitoimisto Ympäristötutkimus, H. Vogt. Someron kaupunki.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 2016. Paimionjoen vesistön säännöstelyn kehittämissuunnitelma. FCG Suunnittelu- ja tekniikka OY. 

 

Tallenne paneelikeskustelusta 8.11.2021 Paimionjoen käytöstä.  Alkaa videolla kohdasta 1:11:30
https://www.youtube.com/watch?v=XvfSesIdyXI&t=2s