SUOJAVYÖHYKKEIDEN YLEISSUUNNITTELU

Helpoiten aluekohtaiset suunnitelmat löytyvät Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tuottamasta aineistosta: Tästä linkistä sivustolle, jossa esitetään Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen (KOTOMA) -hankkeen aikana tuotettuja kartta-aineistoja.

Jaakkola, M. 2000. Maanviljelysalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Tarvasjoen alueella. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 1/2000.

Jaatilanjoen, Alijoen ja Laitiaistenjoen ranta-alueiden yleissuunnitelma (Hämeen maaseutukeskus 1996-1997)

Lundström E., Pakkanen T., Myllyoja I. ja Aaltonen J.: Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma- Paimion Vähäjoki. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2008.

Maa ja Vesi Oy & Lounais-Suomen ympäristökeskus. 1999. Pajulanjoki. Tulva-alueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Julkaisussa: Salmela, K. (toim.). Peltoalueiden vesiensuojelullisten suojavyöhykkeiden yleissuunnitteluopas sekä kolme mallisuunnitelmaa. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö.

Ollula Antti, Karhunen Anni ja Salmela Kaija 2000: Maaviljelysalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Paimionjoen keskiosa. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 10/2000.

Ollula Antti, Karhunen Anni ja Salmela Kaija 2000: Maanviljelysalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Paimionjoen yläosa. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 7/2000.

Pajulanjoki – Tulva-alueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma (LOS/Maa ja Vesi Oy, 1999)

Pakkanen, T. ja Sallmén, A. 2005. Maanviljelysalueiden suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnitelma Pajulanjoki –Virkaanjoki. Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Salo, Pekka, Karhunen Anni ja Salmela Kaija 2000: Maanviljelysalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Paimionjoen alaosa. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 17/2000.

Vuorinen, E.; Nyqvist, P.; Anttila, S. ja Juuti, H. 2012. Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot. Tarvasjoen valuma-alue. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Raportteja 29/2012. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-490-9.

Vuorinen, E.; Nyqvist, P.; Anttila, S. ja Juuti, H. 2012. Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot : Jaatilanjoki. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Raportteja 30/2012. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-492-3.