Paimionjoki-yhdistyksen toiminta

Paimionjoki-yhdistyksen toiminnan tehtävänä on käynnistää ja ylläpitää vedenlaatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia parantavia käytännön hankkeita. Samalla vähennetään Saaristomereen kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

Yhdistyksen perusrahoitus kerätään jäsenmaksuina alueen kunnilta ja vesistöä säännösteleviltä tahoilta sekä muilta alueella vaikuttavilta yhteisöiltä. Varsinainen toiminta vesistön kunnostamiseksi rahoitetaan etupäässä hankerahoituksella. 

Tutustu hankkeisiin tästä