Paimionjoki-palkinto

Vuonna 2019 avattiin ensimmäisen kerran haettavaksi Paimionjoki-palkinto. Palkinnon tavoitteena on tuoda esiin Paimionjoen vesistöalueella toimivien yksityishenkilöiden sekä paikallisyhdistysten ja -yhteisöjen tärkeä työ Paimionjoen hyväksi. Tämä työ voi olla esimerkiksi Paimionjoen virkistyskäyttöä tai tunnettavuutta lisäävää tai konkreettisia töitä veden tilan hyväksi. Myönnettävällä 200 euron rahapalkinnolla saajaa innostetaan jatkamaan vastaavaa työtä ja palkinto on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden tukemiseen, kuten pieniin laite- tai tarvikehankintoihin ja talkoopäivien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Palkinnon saajaa pyydetään kertomaan palkintorahan käytöstä vapaamuotoisella kirjeellä myöntövuoden loppuun mennessä.

Paimionjoki-palkintoa ei voi itse hakea, vaan jonkin toisen tahon täytyy yhdistystä tai henkilöä suositella. Tällä tavoin pyritään löytämään laajalta vesistöalueelta niitä henkilöitä tai tahoja, joita muutoin olisi vaikea löytää tai havaita. Palkintoa voi ehdottaa kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä. Ehdotukset osoitetaan Paimionjoki-yhdistyksen hallitukselle, joka päättää palkinnon saajasta vuoden viimeisen kokouksen yhteydessä.

2023 Paimionjoki-palkinto Someron Somerniemelle

2022 Paimionjoki-palkinto Marttilaan paikallisaktiiville Mikko Tegelille

2021 Paimionjoki-palkinto Paimion seudun ympäristöyhdistykselle

Kunniakirja Olli Malmbergille

2020: Yhdistyksen hallitus nimesi Paimionjoki-palkinnon saajan toista kertaa. Ehdotusten joukosta voittajaksi kohosi kirkkaasti Anni ja Rauli Jalosen isännöimä Tiensuun tila Liedon Tarvasjoelta. Tilan lampaat ja naudat ovat hoitaneet jokivarsimaisemia ja perinnebiotooppeja jo pitkään ja vaikeudetkaan eivät ole isäntäparia lannistaneet!

2019: Paimionjoki-palkinto Kotiseutuyhdistys Tarvaiset ry:lle

 

 

 

Ympäristöneuvontaa Paimionjoen alueella

Paimionjoki-yhdistys ja Aurajokisäätiö ovat tarjonneet toimialueillaan kausittaista maksutonta neuvontaa vesiensuojelussa ja maisemanhoidossa vuodesta 2011 lähtien. Neuvo2020-palvelun myötä toiminta on muuttunut palvelun markkinoinniksi vesiensuojelun näkökulmasta.