Vedenlaatu

Jantunen, M. 2024. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2023. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Jantunen, M. 2023. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2022. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Joki-Heiskala, P. 2004. Painion ja muiden Paimionjoen yläjuoksun järvien tila 2003. Someron vesiensuojeluyhdistys ry. Tutkimusraportti, 19 s.

Koivunen, S. 2008. Paimionjoen ja sen järvien nykytila. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Vuosikirja 2008: 28-31. Someron vesiensuojeluyhdistys ry.

Koivunen, S. 2010. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2009. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. 2011. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2010. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. 2012. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2011. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. 2013. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2012. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. 2014. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2013. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. 2016. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2014. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. & Lehmijoki, A. 2016. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2015. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. & Jantunen, M. 2017. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2016. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. & Lindell-Jokinen, A. 2018. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2017. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. 2019. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2018. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. 2020. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2019. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. & Jantunen, M. 2021. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2020. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koivunen, S. & Jantunen, M. 2022. Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2021. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Koli, L. 1993: Someron vedet. Somerniemi Seura ry. ja Somero Seura r.y. Oy Amanita Production. 132 s.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. 2017. Vesanojan ja Hallahuhdanojan vedenlaatututkimukset vuosina 2016-2017. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Ojanen, Paavo 2021: Paimion Vähäjoen kuormituskartoitus. Opinnäytetyö, Energia- ja ympäristötekniikka. Turun Ammattikorkeakoulu.

Paimionjoen ja Paimionlahden velvoitetarkkailututkimus. Vuosiraportit vuosilta 1971-1982. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.

Paimionjoen ja Tarvasjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportit vuosilta 1984-1989. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.

Paimionjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 1983. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.

Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vuosiraportit vuosilta 1990-2009. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys (-1998) ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (1999-2009).

Paimionjoen vedenlaadun melontatutkimus toukokuussa 2016. Tutkimusraportti. Lounais-Suomen vesiensuojeluhdistys ry

Paimionjoki/Varsinais-Suomen vesistöt tutuiksi Näkymiä/2013. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Pro Saaristomeri -ohjelma.

Painiojärven kunnostuksen alustava toimenpideohjelma. 2008. Raportti. Painion hoitoyhdistys ry. Pöyry Oy.

Painiojärven ulkoinen kuormitus - Selvitys Painiojärven kuormitustasosta ja kuormituksen lähteistä, 2004. Vesi-Eko Oy. - Someron vesiensuojeluyhdistys ry. Tutkimusraportti, 15 s.

Perttula, H. 1991. Paimionjoen vesistön veden laatu ja sen kehitys. Turun vesi- ja ympäristöpiiri. 5: 1991.

Perttula, H. 2000: Someron suurten järvien vedenlaatu, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 9/2000.

Someron vesienhoitosuunnitelma 2006. Someron kaupunki. 57 s.

Someron vesiensuojeluyhdistys ry. 2004. Vuosikirja 2004. Sälekarin kirjapaino. Somero.

Someron vesiensuojeluyhdistys ry. 2005. Vuosikirja 2005. Saarijärven Offset Oy. Saarijärvi.

Tallenne peltojen kipsikäsittely -infotilaisuudesta (2022) https://www.youtube.com/watch?v=BMS3kGfTW-Y 

Vedenlaatu- ja virtaamatiedot Paimionjoelta (ajantasaiset nettisivut): http://wwwi8.ymparisto.fi/i8/fi/shortPERIOD_6193.htm

Vogt, H. 1995. Paimionjoen yläjuoksun järvitutkimus 1993-1994. Paimionjoki-projekti. Ekologitoimisto Ympäristötutkimus, H. Vogt. Someron kaupunki.

Vogt, H. 1996. Painion tutkimustulokset vuonna 1996. Ekologitoimisto Ympäristötutkimus, H. Vogt. Someron kaupunki.

Vogt, H. 1999. Painion vedenlaatu ja sedimentin tila heinäkuussa 1999. Ekologitoimisto Ympäristötutkimus, H. Vogt. Someron kaupunki.

Vogt, H. 2000. Someron ylänköjärvien vedenlaatu ja tila vuonna 2000 sekä järvien hoidon perusteet. Järvitutkimus-O2 Ky. Someron vesiensuojeluyhdistys ry. Someron kaupunki.

Valtakunnallinen leväseuranta, vuodesta 1998. (Painio, Somero)