Vedenlaadun seuranta

Vedenlaatua Paimionjoen vesistössä seurataan useassa näytepisteessä. Vedenlaatua ja virtaamaan päivittäin mittaava jatkuvatoiminen vedenlaadunmittari sijaitsee Juntolan voimalaitoksen yläpuolella. Mittari on asennettu paikoilleen 2016. Joen alajuoksulla sijaitsevan näytepisteen (Pajo 44, Isosilta) tulokset päivittyvät Suomen ympäristökeskuksen nettisivuille. Muiden pisteiden tulokset ovat nähtävissä Avoimien ympäristötietojen -palvelun hallintajärjestelmä Hertassa. Palvelu on maksuton, mutta sinne tulee kirjautua.

SYKEn MAAMERI - Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella -hanke on osa YM:n Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hankkeessa Paimionjoki on yksi tärkeä tutkimuskohde.

Vuosittaiset Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen tekemät tarkkailututkimukset ovat luettavissa täällä.

Lounais-suomalaisista vesistöistä laajemmin löytyy tietoa ymparisto.fi-sivustolta.

Paimionjoen vedenkorkeusmittauksiin perustuvat vesistöennusteet.

Paimionjoen kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineen kokonaiskuormitus Itämereen.

Tiedote 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskus laajentaa jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden verkostoaan jokivesistöissä.

 

Paimionjoen vedenlaadun melontatutkimus toukokuussa 2016 

Paimionjoen vedenlaatua tutkittiin melomalla Paimionjoen jokiosuudet vesistön latvaosissa sijaitsevalta Painio-järveltä merelle saakka. Tutkimuksessa käytettiin yksipaikkaista kajakkia sekä siihen asennettua jatkuvatoimista automaattista vedenlaatumittaria, joka mittasi vedenlaatumuuttujien arvot minuutin välein. Tutkimus tehtiin 10.-13.5.2016.

Melonnasta, mittauksista ja näytteenotosta vastasi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Joni Holmroos. Vesistöstä otettiin myös vesinäytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Kaikkiaan automaattimittaus tehtiin yli 1500 kohdassa Paimionjokea. Vesinäytteitä otettiin Paimionjoesta sekä sen sivuhaaroista ja siihen laskevista ojista yhteensä yli 50 kappaletta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia Paimionjoen vedenlaadussa matkan varrella tapahtuu ja myös tutkia sivuhaaroista ja ojista pääuomaan tulevan veden laatua. 

Tutkimusraportti

 

Leväseuranta

Paimionjoen vesistön vesi on runsasravinteista ja savisameaa. Loppukesäisin esiintyy ajoittain sinileviä etenkin vesistön yläosissa. Silmälevät värjäävät vedenpintaa vihreäksi lämpiminä kesinä joen keskivaiheilla ja myös viherlevät aiheuttavat veden värjääntymistä vihreäksi. Valtakunnallisessa leväseurannassa  mukana olevassa vesistön latvajärvessä Painio kuuluu valtakunnalliseen leväseurantaan. Päivittyvät leväseurantatulokset löytyvät tästä. Kaloihin sinilevät voivat runsaan "kukinnan" aikaan aiheuttaa makuvirheitä, mutta sinilevämyrkkyjen ei ole todettu kertyvän kalanlihaan.